Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra VP2-4.2-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-4.2-ŪM-01-K
Visos užregistruotos paraiškos 17 Prašomas finansavimas 29 294 696,48 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 14 Prašomas finansavimas 27 549 845,64 €
Skirtas finansavimas Iš viso 18 553 172,48 €
ES lėšų 18 553 172,48 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 14 Bendra projektų vertė 54 125 991 €
Skirtas finansavimas Iš viso 18 553 172,48 €
ES lėšų 18 553 172,48 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-4.2-ŪM-01-K-02-002
Akcinė bendrovė "Achema"
289 647,82 € Taip, 2011-01-12 Ne, 2011-01-12
Nesudaryta sutartis
AB "Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas
VP2-4.2-ŪM-01-K-02-003
Akcinė bendrovė "VST"
302 515,35 € Taip, 2011-01-12 Ne, 2011-01-12
Nesudaryta sutartis
AB "VST" elektros skirstomojo tinklo plėtra
VP2-4.2-ŪM-01-K-02-004
AB LESTO
1 152 687,67 €
Nesudaryta sutartis
ELEKTROS ENERGIJOS SRAUTŲ APSKAITOS AUTOMATIZAVIMAS UŽTIKRINANT PATIKIMĄ IR EFEKTYVŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMĄ (ELAPA)
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-001
AB LESTO
2 791 541,94 € Taip, 2012-11-23 Taip, 2013-10-24 Taip, 2013-10-24 Finansuoti
2 060 993,53 €
2 060 993,53 €
Baigtas įgyvendinti
„AB LESTO komplektinių transformatorinių keitimas stulpinėmis transformatorinėmis“
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-003
AB LESTO
4 344 300,28 € Taip, 2012-11-23 Taip, 2012-11-23 Taip, 2012-12-06 Finansuoti
2 732 894,46 €
2 732 894,46 €
Baigtas įgyvendinti
„AB LESTO transformatorių pastočių modernizavimas“
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-002
AB LESTO
2 271 922,5 € Taip, 2012-11-23 Taip, 2012-11-23 Taip, 2012-11-23 Finansuoti
1 566 319,14 €
1 566 319,14 €
Baigtas įgyvendinti
"AB LESTO orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis"
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-004
AB LESTO
1 467 420,93 € Taip, 2012-11-12 Taip, 2012-11-12 Taip, 2012-11-13 Finansuoti
1 007 461,19 €
1 007 461,19 €
Baigtas įgyvendinti
"AB LESTO elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra sodininkų bendrijose"
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-005
Akcinė bendrovė "Achema"
757 458,87 € Taip, 2012-11-15 Taip, 2012-11-15 Taip, 2012-11-30 Finansuoti
756 730,89 €
756 730,89 €
Baigtas įgyvendinti
AB "Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas (II etapas)
VP2-4.2-ŪM-01-K-01-004
Akcinė bendrovė "VST"
4 344 300,28 € Taip, 2009-06-19 Taip, 2009-06-19 Taip, 2009-07-01 Finansuoti
2 198 587,23 €
2 198 587,23 €
Baigtas įgyvendinti
Akcinės bendrovės „VST“ skirstomųjų tinklų modernizavimas
VP2-4.2-ŪM-01-K-03-003
Akcinė bendrovė "Achema"
913 522,65 € Taip, 2012-01-30 Taip, 2012-01-30 Taip, 2012-01-30 Finansuoti
913 522,65 €
913 522,65 €
Baigtas įgyvendinti
AB "Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.