Inogeb LT-2 VP2-1.4-ŪM-04-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-04-V
Visos užregistruotos paraiškos 14 Prašomas finansavimas 44 488 967,22 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 10 Prašomas finansavimas 31 234 033,83 €
Skirtas finansavimas Iš viso 35 883 270,83 €
ES lėšų 33 214 284,42 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 38 020 811,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 35 883 270,83 €
ES lėšų 33 214 284,42 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-001
Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas
6 082 020,39 € Ne, 2011-04-11
Nesudaryta sutartis
IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių “plyno lauko” investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-02-002
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS
2 008 514,83 € Ne, 2012-08-17
Nesudaryta sutartis
Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai I etapas
VP2-1.4-ŪM-04-V-02-003
Vilniaus universitetas
2 027 340,13 € Ne, 2012-08-30
Nesudaryta sutartis
„Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų parko plėtra – 2-asis etapas (toliau – MTP2)
VP2-1.4-ŪM-04-V-03-002
Viešoji įstaiga "Technopolis"
3 137 058,04 € Taip, 2013-07-18 Ne, 2013-07-18
Nesudaryta sutartis
„MTP „TECHNOPOLIS“ MTEP INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS, ĮGYVENDINANT SLĖNIO „SANTAKA“ PROGRAMĄ" (TECHNOPOLIS2)
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-005
Kauno technologijos universitetas
6 661 260,43 € Taip, 2011-07-07 Taip, 2011-07-07 Netaikoma Finansuoti
6 475 402,94 €
5 661 960,64 €
Baigtas įgyvendinti
Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-006
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
2 896 200,19 € Taip, 2011-10-05 Taip, 2011-10-06 Netaikoma Finansuoti
4 470 348,88 €
4 446 217,85 €
Baigtas įgyvendinti
BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-02-001
Viešoji įstaiga "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas"
1 433 619,09 € Taip, 2012-05-24 Taip, 2012-05-24 Netaikoma Finansuoti
2 655 830,69 €
2 655 830,69 €
Baigtas įgyvendinti
Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro (OC) infrastruktūros sukūrimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-002
Lietuvos žemės ūkio universitetas
2 022 271,78 € Taip, 2011-07-01 Taip, 2011-07-01 Netaikoma Finansuoti
2 271 760,89 €
2 111 536,83 €
Baigtas įgyvendinti
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-004
Klaipėdos universitetas
5 213 160,33 € Taip, 2011-07-07 Taip, 2011-07-07 Netaikoma Finansuoti
6 565 724,92 €
6 080 121,73 €
Baigtas įgyvendinti
Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūriniame slėnyje
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-003
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
866 739,46 € Taip, 2011-04-08 Taip, 2011-04-08 Netaikoma Finansuoti
1 058 031,16 €
902 018,11 €
Baigtas įgyvendinti
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 1 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.