Inoklaster LT VP2-1.4-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-01-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 3
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2013-04-03 Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Inoklaster LT"   VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonę „Inoklaster LT“
2009-06-19 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę VP2-1.4-ŪM-01-K „Inoklaster LT“   2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra VP2-1.4-ŪM-01-K „Inoklaster LT“ kvietimas Nr. 01
2009-06-19 Klasterių veiklai plėtoti – du nauji kvietimai   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos paramos agentūra (Agentūra) skelbia kvietimus teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemones VP2-1.4-ŪM-01-K „Inoklaster LT“ ir VP2-1.4-ŪM-02-K „Inoklaster LT+“