Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra VP3-2.4-SADM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.4-SADM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 5
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 6
2013-07-02 Pasiūlymas teikti paraiškas gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūros plėtrai   2013 m. liepos 2 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti šiam pareiškėjui: Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centrui.
2013-05-09 Pasiūlymas teikti paraiškas gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūros plėtrai   2013 m. gegužės 9 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams: Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centrui ir Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centrui
2012-12-04 Pasiūlymas teikti paraiškas gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūros plėtrai   2012 m. gruodžio 4 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti šiam pareiškėjui: Šiaulių apskrities gelstų kalbos vertėjų centras.
2009-05-18 Pasiūlymas teikti paraišką asmenų su negalia profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtrai   2009 m. gegužės 14 d. Klaipėdos, Panevėžio, Utenos, Šiaulių darbo rinkos mokymo centrams, Palangos reabilitacijos ligoninei, Rokiškio psichiatrijos ligoninei, Valakupių reabilitacijos centrui, Trakų neįgaliųjų užimtumo centrui išsiųsti pasiūlymai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“)
2009-05-14 Pasiūlymas teikti paraišką paslaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtrai   2009 m. gegužės 14 d. Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė "„Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“).
2008-12-12 Pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-02-V priemonę „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“   Pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-02-V priemonę „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“