Intelektas LT VP2-1.3-ŪM-02-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.3-ŪM-02-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 4
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 4
2013-03-13 Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas LT"   Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas LT"
2011-06-01 Moksliniams tyrimams ir technologinės plėtrai – naujas kvietimas   Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“. 
2009-08-26 Kvietimas teikti paraiškas Nr. 02 priemonei „Intelektas LT“   2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės „Intelektas LT“ kvietimas Nr. 02
2008-10-15 Kvietimas teikti paraiškas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai privačiame sektoriuje skatinti pagal priemonę Intelektas LT   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas 2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT“