Idėja LT VP2-1.3-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.3-ŪM-01-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 2
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2009-08-26 Kvietimas teikti paraiškas Nr. 02 priemonei „Idėja LT“   2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės „Idėja LT“ kvietimas Nr. 02
2008-07-04 Kvietimas teikti paraiškas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai privačiame sektoriuje skatinti pagal priemonę Idėja LT   LR ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos I prioriteto priemonę VP2-1.3-ŪM-01 „Idėja LT“ (Kvietimas pasibaigęs)