VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: VIEŠOJI ĮSTAIGA TRAKŲ NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO CENTRAS
Projekto pradžia: 2009-10-01         Projekto pabaiga: 2011-10-31
Bendra projekto vertė:
490 945,61 €
Projektui skirtas finansavimas:
490 945,61 €
Projektui išmokėta lėšų:
442 678,28 €
Iš jo ES dalis:
417 303,77 €
Iš jo ES dalis:
376 276,52 €

2008 metais Trakų darbo biržos duomeninis, Trakų rajone buvo užregistruoti 73 neįgalūs asmenys, neturintys darbo. Per 2008 metus tik 14 neįgaliųjų buvo įdarbinti. Nedarbas tarp Trakų rajono neįgaliųjų didėja, jiems trūksta darbinių įgūdžių ir darbo patirties. VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (TNUC) vienintelis rajone. TNUC teikia profesinės reabilitacijos, integravimo į darbo rinką, darbinių įgūdžių ugdymo, darbinio užimtumo, darbo terapijos bei socialines paslaugas. Turimos TNUC patalpos per mažos ir nepritaikytos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui. Projektu siekiama mažinti Trakų r. neįgaliųjų socialinę atskirtį, plečiant TNUC teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų apimtį, įkuriant europinius standartus atitinkančią profesinės reabilitacijos proceso praktinę bazę, steigiant darbo imitavimui neįgaliųjų poreikius atitinkančias profesinės reabilitacijos vietas, tuo gerinant neįgaliųjų galimybes integruotis į darbo rinką visaverčiais visuomenės nariais. Projekto tikslas – užtikrinti reikiamą infrastruktūrą, siekiant kokybiškų, savalaikių neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros Trakų rajone. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekami rekonstrukcijos darbai TNUC, įrengiant mokymo klases bei įsigijama įranga, reikalinga profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui. Projekto tiesioginės tikslinės grupės: Lietuvos bei Trakų r. neįgalieji; esami TNUC lankytojai. Netiesioginės tikslinės grupės: esami ir nauji TNUC darbuotojai. Įgyvendinus projektą, VšĮ TNUC lankytojams pagerėtų profesinės reabilitacijos paslaugų kokybė ir įvairovė. Per metus profesinės reabilitacijos paslaugas bus galima suteikti papildomai 15 neįgaliųjų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-02-V-02
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-02-V-02-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Trakų raj.