Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtra Utenos regione „Eikime kartu“.

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Utenos regioninis profesinio mokymo centras
Projekto pradžia: 2009-11-01         Projekto pabaiga: 2012-10-31
Bendra projekto vertė:
1 809 177,19 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 809 177,19 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 719 069,4 €
Iš jo ES dalis:
1 537 800,61 €
Iš jo ES dalis:
1 461 209 €

Utenos apskrityje nėra nei vienos profesines reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos. Pagal Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007 - 2012 metų strategiją iki 2012 metų kiekvienoje apskrityje turi būti įsteigta bent viena įstaiga, teikianti profesinės reabilitacijos paslaugas. Lietuvos Statistikos departamento 2007 m. duomenimis, Utenos apskrityje buvo 13 823 neįgalieji asmenys, vyresni kaip 18 metų (iš jų 87 % neįgaliųjų buvo darbingo amžiaus). Projekto įgyvendinimui pasirinkta 3 alternatyva - Profesinės reabilitacijos centrą statyti ir įrengti laisvame žemės sklype Aukštaičių g. 5, Utenoje, įrengiant mokymo, apgyvendinimo, maitinimo ir kitas paslaugas. Šiai projekto įgyvendinimo alternatyvai pareiškėjas yra visapusiškai pasiruošęs. Projekto esmė - užtikrinti Utenos apskrities neįgaliųjų asmenų darbingumo atkūrimą, profesinių kompetencijų įgijimą ir visavertį integravimąsi į visuomenę, pastatant ir įrengiant modernų, jų poreikius atitinkantį, mokymo centrą su visa būtiniausia įranga veiklai vykdyti. Projekto tikslinės grupės – fizinę, proto bei psichinę negalią turintys darbingo amžiaus asmenys Utenos apskrityje, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis. Projektu siekiama užtikrinti lygias galimybes neįgaliesiems, kad jie galėtų konkuruoti darbo rinkoje. Projekto metu bus pastatytas naujas pastatas, nupirkta neįgaliųjų mokymams skirta įranga ir baldai, įdiegtos naujos mokymo programos, sukurtos 7 naujos darbo vietos. Planuojama, kad per metus profesinės reabilitacijos paslaugos bus suteiktos 40 - 70 neįgaliųjų. Tikimasi, kad 60 proc. profesinės reabilitacijos paslaugas gavusių neįgaliųjų įsidarbins.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-02-V-02
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-02-V-02-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.