Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra Palangos reabilitacijos ligoninėje

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė
Projekto pradžia: 2009-10-01         Projekto pabaiga: 2011-06-30
Bendra projekto vertė:
665 305,2 €
Projektui skirtas finansavimas:
652 058,12 €
Projektui išmokėta lėšų:
518 898,45 €
Iš jo ES dalis:
565 509,42 €
Iš jo ES dalis:
450 024,23 €

Projekto tikslas - paslaugų neįgaliesiems įvairovės, prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas Palangos reabilitacijos ligoninėje, rekonstruojant, įrengiant ir pritaikant patalpas, kurios sudarytų sąlygas kokybiškų ir prieinamų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui. Didinant paslaugų prieinamumą, bus rekonstruotos šiuo metu nenaudojamos kino salės patalpos ir išplėstas balkono plotas, pritaikant juos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyti baldai, įranga ir kompiuterinė technika. Įgyvendinus tokį projektą, sumažėtų neįgaliųjų asmenų socialinė atskirtis, neįgalieji galėtų efektyviau įsitraukti į visuomenę ir darbo rinką, pagerėtų ir jų ekonominė padėtis, savęs vertinimas. Kartu naudos turėtų neįgaliuosius prižiūrintys asmenys – jie galėtų grįžti prie įprastinio gyvenimo tempo. užtikrinti svaresnio ilgalaikio teigiamo poveikio). Pradėjus teikti numatytas paslaugas, bus sukurta 12 naujų socialinio darbo etatų, vienu metu centre turės galimybę būti apie 24 neįgaliųjų. Per metus projekto naudos gavėjų skaičius sieks 24 asmenų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-02-V-02
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-02-V-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Palangos miesto