Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros kūrimas Panevėžio apskrityje

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
Projekto pradžia: 2009-10-01         Projekto pabaiga: 2011-12-31
Bendra projekto vertė:
1 379 220,92 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 379 220,92 €
Projektui išmokėta lėšų:
917 830,89 €
Iš jo ES dalis:
1 172 337,78 €
Iš jo ES dalis:
780 156,3 €

Panevėžio regione nuolat auga darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičius, daugėja pirmą kartą neįgaliaisiais pripažįstamų asmenų, taip pat didėja darbo biržoje registruotų neįgaliųjų skaičius, todėl profesinės reabilitacijos paslaugos šiai tikslinei grupei yra aktualios ir reikalingos. Tačiau profesinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems Panevėžio apskrityje nėra teikiamos, kituose šalies regionuose teikiamos paslaugos neįgaliesiems yra sunkiai prieinamos, todėl galimybė įsidarbinti šiai tikslinei grupei yra labai maža. Projektu siekiama iš esmės spręsti neįgaliųjų integracijos į darbo rinką problemas, užtikrinti kokybiškų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą ir didinti jų prieinamumą Panevėžio apskrityje. Projekto tikslinė grupė – fizinę, proto ir psichinę negalią turintys asmenys Panevėžio apskrityje, kuriems reikalingos profesinės reabilitacijos paslaugos. Išnagrinėjus galimas alternatyvas, pasirinkta techniniu, socialiniu-ekonominiu ir finansiniu aspektais optimaliausia projekto įgyvendinimo alternatyva: įkurti Panevėžio neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centrą, pastatant naują pastatą ir įrengiant jame patalpas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui, adresu J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyjami baldai, kompiuterinė technika ir profesinio mokymo įranga. Įgyvendinus projektą, Panevėžio neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centre bus teikiamos profesinių gebėjimų vertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, profesinių gebėjimų atkūrimo ir naujų ugdymo paslaugos, pagalba įsidarbinant. Centro lankytojai bus mokomi pagal floristo-gėlių pardavėjo, pynėjo iš vytelių, pardavėjo, prekybinės salės darbuotojo, dailiųjų amatų, manikiūrininko, padavėjo ir barmeno, virėjo ir konditerio, kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programas. Sukurtos infrastruktūros dėka projekto tikslinei grupei bus sudarytos sąlygos atkurti/didinti profesinę kompetenciją ir galimybes dalyvauti darbo rinkoje, mažinama socialinė jų atskirti

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-02-V-02
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-02-V-02-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto