Asmenų su negalia profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra Vakarų Lietuvos regione

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
Projekto pradžia: 2009-05-22         Projekto pabaiga: 2012-04-30
Bendra projekto vertė:
1 649 894,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 649 894,48 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 641 333,14 €
Iš jo ES dalis:
1 402 410,3 €
Iš jo ES dalis:
1 395 133,16 €

Projekto tikslas - teikti Vakarų Lietuvos neįgaliesiems aktualias ir jų poreikius atitinkančias paslaugas, sudarančias profesinės reabilitacijos paslaugų ciklą, Klaipėdos darbo rinkos mokymo centre įkuriant neįgaliųjų Profesinės reabilitacijos centrą. Tam tikslui bus pastatytos ir įrengtos patalpos, kurios sudarys sąlygas kokybiškų ir prieinamų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui. Didinant paslaugų prieinamumą, kaip pastato priklausinys bus įrengta ir aptverta automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje savo transporto priemonę saugiai galės palikti besimokantys pagal profesinės reabilitacijos programą. Projekto įgyvendinimo metu naujajame pastate bus įrengtos mokymo, ergoterapijos-kineziterapijos, poilsio, apgyvendinimo, darbuotojų ir kitos patalpos. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyti baldai, įranga ir kompiuterinė technika. Įgyvendinus projektą sumažės neįgaliųjų asmenų socialinė atskirtis, neįgalieji galės efektyviau įsitraukti į visuomenę ir darbo rinką, pagerės ir jų ekonominė padėtis, savęs vertinimas. Pradėjus teikti numatytas paslaugas, bus sukurti 5 nauji socialinio darbo etatai, vienu metu centre turės galimybę būti apie 40 neįgaliųjų. Per metus projekto naudos gavėjų skaičius sieks 60 asmenų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-02-V-02
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-02-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto