Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centro įkūrimas VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padalinyje

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
Projekto pradžia: 2009-07-01         Projekto pabaiga: 2013-05-31
Bendra projekto vertė:
1 805 978,92 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 805 978,92 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 805 764,61 €
Iš jo ES dalis:
1 535 082,08 €
Iš jo ES dalis:
1 534 899,9 €

Remiantis LDB duomenimis, per 2008 m. teritorinėse darbo biržose įregistruoti 332 asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis. Žema kvalifikacija ir neaukštas neįgaliųjų išsilavinimo lygis tampa pagrindine neįgaliųjų konkuravimo darbo rinkoje priežastimi. ŠDRMC Mažeikių padalinyje nuo 2008 metų gali mokytis ir neįgalieji, nes mūsų centras yra vienintelis laimėjęs konkursą teikti profesinės reabilitacijos paslaugas Telšių apskrityje. Tačiau šiomis paslaugomis gali pasinaudoti tik lengvą fizinę negalią turintys asmenys, nes patalpos yra nuomojamos, o tai neleidžia plėsti mokymo bazę ir tinkamai pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Pastatytas pastatas bus pritaikytas asmenims, turintiems fizinę negalią, įsigyta reikalinga įranga, baldai. Projekto tikslinė grupė: asmenys su fizine negalia. Įgyvendinus projektą padaugės neįgaliųjų paruoštų tinkamai profesijai ir gavusių socialinę paramą įsidarbinimo srityje. Darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, gyvenantiems Telšių apskrityje ir norintiems dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje iškyla nepatogumų dėl paslaugų prieinamumo, nes ne visi neįgalieji gali ilgam išvykti toliau nuo gyvenamosios vietos. Todėl įkūrus Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centrą Mažeikiuose, neįgaliesiems bus lengviau ir arčiau susisiekti su neįgaliųjų profesinę reabilitaciją teikiančiu centru. Igyvendinus projektą licenzija bus papildyta 11 naujų mokymo programų: apskaitininko, administracijos darbuotojo, verslo organizatoriaus, biuro veiklos tvarkytojo, dekoratyvinės kosmetikos, manikiūrininko, plataus profilio kirpėjo, virėjo, konditerio, padavėjo, barmeno.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-02-V-02
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-02-V-02-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.