"Neįgaliųjų (teismo psichiatrijos pacientų) profesinės reabilitacijos plėtra Lietuvoje"

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"
Projekto pradžia: 2009-10-01         Projekto pabaiga: 2011-09-30
Bendra projekto vertė:
412 711,71 €
Projektui skirtas finansavimas:
393 367,41 €
Projektui išmokėta lėšų:
376 814,72 €
Iš jo ES dalis:
350 804,96 €
Iš jo ES dalis:
336 043,27 €

Pagrindinis projekto tikslas - prisidėti prie profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros ir prieinamumo neįgaliesiems teismo psichiatrijos pacientams Lietuvoje, didinant jų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje. Projekto įgyvendinimo metu Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bus sukurta tinkama infrastruktūra, skirta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui, t.y. rekonstruotos ir neįgaliųjų poreikiams pritaikytos patalpos, įrengta aikštelė praktiniam mokymui, įsigyti baldai, įranga, darbo priemonės.Taip pat ketinama įrengti psichologinės pagalbos paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą. Projektas skirtas sutrikusios psichikos asmenims, padariusiems nusikaltimus ir teismo sprendimu priverstinai gydomiems Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. Projekto rezultatais naudotųsi visos šalies teismo psichiatrijos pacientai, atvykę iš skirtingų Lietuvos regionų. Sukūrus tinkamą infrastruktūrą, bus įkurta Profesinės reabilitacijos tarnyba, kurioje ligoninės pacientams bus vykdoma šešių mėnesių profesinės reabilitacijos programa (esant būtinybei ši programa galės būti pratęsta) - statybininkų padėjėjų ir buitinių paslaugų teikėjų mokymai. Ligoninėje jau keletą metų vykdoma priešdarbinės reabilitacijos programa Užimtumo ir socialinės reabilitacijos centre, todėl šis projektas yra logiškas ankstesnių projektų tęsinys. Įgyvendinus projektą, pacientai, praėję priešdarbinę reabilitaciją, tolimesnį darbinių įgūdžių tobulinimą galės tęsti Profesinės reabilitacijos tarnyboje.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-02-V-02
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-02-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Rokiškio raj.