Pasitikėk savimi

Paramos priemonė
VP1-1.2-SADM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto pradžia: 2013-09-01         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
1 180 967,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 180 967,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 163 645,56 €
Iš jo ES dalis:
1 180 967,07 €
Iš jo ES dalis:
1 163 645,56 €

2013-07-01 teritorinėse darbo biržose(toliau - TDB) kas dešimtas registruotas asmuo buvo jaunesnis kaip 25 m. amžiaus, iš jų per 8 tūkst. jaunų asmenų yra nepasirengę ir nemotyvuoti dalyvauti darbo rinkoje. Kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau - NVO), naudodami neformalaus ugdymo metodus sudarys sąlygas 2960 jaunų asmenų įgyti trūkstamų socialinių įgūdžių, sustiprinti motyvaciją bei žengti pirmuosius žingsnius grįžtant mokytis ar susirandant darbą. Projektas bus įgyvendinamas 16 Lietuvos miestų. Pasinaudojus ankščiau įgyvendinto projekto „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija“ patirtimi bei parengta programa „Gali pasitikėti savimi“, bus pritaikyta projektui „Pasitikėk savimi“. Adaptuota mokymo programa truks 3 ir 6 mėn. Jos metu koordinatoriai organizuos grupines ir individualias konsultacijas su dalyviais (2 sav.). 2 arba 4 mėnesius (priklausomai nuo programos trukmės) NVO bus lavinami dalyvių socialiniai įgūdžiai, stiprinamos asmeninės savybės, keliama motyvacija, formuojami darbo komandoje įgūdžiai. Baigiantis programai koordinatoriui ir NVO aktyviai dirbant su darbdaviais ir/ar mokymo įstaigomis sudarys projekto dalyviams galimybę įgytus įgūdžius realizuoti pas darbdavį ir/ar mokymo įstaigoje. Baigus šią programą planuojamą dalį projekto dalyvių nusiųsti į aktyvias darbo rinkos politikos priemones.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.2-SADM-05-V-02
Projekto kodas:VP1-1.2-SADM-05-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.