Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras
Projekto pradžia: 2013-11-28         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
347 833,64 €
Projektui skirtas finansavimas:
347 833,64 €
Projektui išmokėta lėšų:
302 444,58 €
Iš jo ES dalis:
295 658,6 €
Iš jo ES dalis:
257 077,9 €

Projekto metu bus atliekamas Gestų vertėjų centro patalpų, esančių Švyturio g. 2 Klaipėda, (unikalus Nr.2196-3008-5010), kapitalinis remontas. Numatomų atnaujinti patalpų plotas yra 307,83 kv. m. Patalpos yra Vitės pagrindinės mokyklos pastato trečiame aukšte. Šiuo metu patalpose nėra mokymų klasės, kabinetų individualiam klientų priėmimui, asmenims, turintiems judėjimo negalią, nėra galimybės į jas patekti. Įgyvendinus projektą, Centro patalpos bus modernizuotos ir tinkamai pritaikytos. Projekto metu bus įsigyti reikiami baldai, kompiuterinė ir kita įranga.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-02-V-06
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-02-V-06-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto