Jaunimo savanoriška tarnyba

Paramos priemonė
VP1-1.2-SADM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto pradžia: 2013-10-01         Projekto pabaiga: 2015-12-30
Bendra projekto vertė:
1 158 480,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 158 480,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 158 480,07 €
Iš jo ES dalis:
1 158 480,07 €
Iš jo ES dalis:
1 158 480,07 €

ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos savanorių tarnybos modelis yra naudinga galimybė jauniems žmonėms įgyti patirties savanoriaujant įvairaus profilio nevyriausybinėse organizacijose, įstaigose, institucijose. Remiantis šiuo modeliu siekiama sukurti ir įgyvendinti jaunimo savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje: akredituoti savanorius priimančias organizacijas; organizuoti mokymus ir teikti individualias konsultacijas savanorius priimančių organizacijų atstovams, kuruojantiems jaunimo savanorišką veiklą; teikti mentorystės paslaugas savanorius priimančioms organizacijoms; organizuoti mokymus savanorišką veiklą vykdantiems jauniems žmonėms, teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas jiems; įgyvendinti jaunų žmonių vykdant savanorišką veiklą įgytų kompetencijų į(si)vertinimą. Nedidelė jaunų žmonių, ypač tų, kurie nesimoko ir nedirba, dalis įsitraukia į savanorišką veiklą. JRD 2011–2012 m. atliktų tyrimų savivaldybėse duomenimis 47,2 proc. apklaustų jaunuolių niekada nedalyvavo savanoriškoje veikloje. Įgyvendinant projektą bus skatinama jaunimo savanoriška veikla - pasitelkiama reklama per radiją, informaciniai ir motyvaciniai renginiai bei video filmai. Projekte dalyvaujantys jauni žmonės vykdys savanorišką veiklą pagal veiklos sritį ir pobūdį pasirinktoje akredituotoje savanorį priimančioje organizacijoje savo arba kitoje gyvenamojoje teritorijoje. Jie savanoriaus ne mažiau kaip 20 val. per savaitę ir truktų iki 3 ar iki 6 mėnesių.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.2-SADM-05-V-01
Projekto kodas:VP1-1.2-SADM-05-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto