Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro patalpų rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras
Projekto pradžia: 2013-12-02         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
175 317,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
175 317,3 €
Projektui išmokėta lėšų:
175 289,32 €
Iš jo ES dalis:
149 019,71 €
Iš jo ES dalis:
148 995,93 €

Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro pagrindinė projekto tikslinė grupė – asmenys, turintys klausos negalią. Projekto metu bus atliekamas Centro patalpų, esančių Aukštaičių g. 4, Panevėžys, kapitalinis remontas. Numatomų atnaujinti patalpų plotas yra apie 167,21 kv. m. Perplanavus turimas patalpas, bus įrengti 3 kabinetai individualiam klientų priėmimui, laukiamasis lankytojams, nedidelė 10 vietų mokymų klasė, kuri bus pritaikyta dalyvauti video mokymuose bei vaizdo konferencijose. Projekto įgyvendinimas pagerins vertimo paslaugų kokybę ir operatyvumą bei bendravimo intensyvumą projekto tikslinei grupei, padidins vertėjų kvalifikaciją.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-02-V-05
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-02-V-05-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto