Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro pastato rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras
Projekto pradžia: 2013-04-26         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
420 903,51 €
Projektui skirtas finansavimas:
420 903,51 €
Projektui išmokėta lėšų:
420 903,51 €
Iš jo ES dalis:
357 767,98 €
Iš jo ES dalis:
357 767,98 €

Projekto metu, siekiant mažinti kurčiųjų socialinę atskirtį ir gerinti jų integraciją į visuomenę, modernizuojama Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro infrastruktūra – rekonstruojamas Projekto vykdytojo patikėjimo teise valdomas pastatas, įsigyjami reikiami baldai ir įranga, plečiant tikslinės grupės asmenims teikiamų paslaugų spektrą, gerinant paslaugų kokybę, užtikrinant vertimo paslaugų konfidencialumą, didinant gestų kalbos mokymo paslaugų prieinamumą suinteresuotoms visuomenės narių grupėms, suteikiant galimybę efektyviai organizuoti gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos kėlimą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-02-V-04
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-02-V-04-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto