Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ Gyvenimo namų modernizavimas, pritaikant aplinką proto negalios asmenims su sunkia negalia

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Vilties erdvė"
Projekto pradžia: 2013-01-28         Projekto pabaiga: 2015-07-30
Bendra projekto vertė:
602 813,66 €
Projektui skirtas finansavimas:
602 813,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
602 813,66 €
Iš jo ES dalis:
512 391,61 €
Iš jo ES dalis:
512 391,61 €

Projekto metu bus suremontuotos senosios įstaigos patalpos, esančios adresu Šerkšnės g. 2, Mažeikiai, ir tame pačiame sklype bus pastatytas naujas pastatas. Abu pastatai bus aprūpinti baldais ir įranga, reikalinga numatytoms socialinėms paslaugoms teikti, taip pat aplinka bus pritaikyta neįgaliesiems. Tikslinė grupė - suaugę asmenys su proto ir kompleksine negalia, kuriems nustatytas 0 - 40 proc. darbingumo lygis. Įgyvendinus projektą ir pritaikius aplinką žmonių su negalia reikmėms, bei įsigijus reikiamą įrangą, VšĮ „Vilties erdvė“ padidins vietų paslaugos gavėjams skaičių iki 30. Atitinkamai didesniam skaičiui darbingų neįgaliųjų šeimos narių bus sudaryta galimybė sugrįžti į darbo rinką.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-03-V-10
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-03-V-10-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.