Nacionalinio parodų, kongresų ir pramoginių renginių centro „LITEXPO“ įkūrimas, Laisvės pr. 5, Vilnius

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo"
Projekto pradžia: 2011-06-07         Projekto pabaiga: 2011-11-30
Bendra projekto vertė:
490 311,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
245 155,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
245 155,52 €
Iš jo ES dalis:
245 155,52 €
Iš jo ES dalis:
245 155,52 €

UAB Lietuvos parodų centras "LITEXPO" planuoja įgyvendinti projektą, kurio metu bus rekonstruotas "Litexpo" 4-as parodų paviljonas, pastatas pritaikytias kultūrinių pramoginių renginių ir mugių organizavimo veiklai. Projekto atsiradimą lėmė kultūrinių pramoginių renginių ir mugių organizavimo infrastruktūros poreikis ir nusidėvėjusi atitinkama "LITEXPO" bazė. Pastaraisiais metais įvykę tarptautiniai kultūriniai renginiai parodė, kad pramogų turizmo produktų plėtojimas yra viena iš veiksmingiausių priemonių turizmo vietovių konkurencingumui didinti, sezoniškumui mažinti, kelionės trukmei pailginti. Šiuo metu Lietuvoje rengti didelius ar tarptautinius renginius yra sudėtinga, nes esama infrastruktūra neatitinka tokio masto renginiams keliamų reikalavimų bei saugumo standartų. Rekonstravus ir pritaikius "LITEXPO" infrastruktūrą pramoginiams kultūriniams renginiams, ne tik pagerės organizuojamų renginių, parodų ir mugių kokybė, bet ir atsiras galimybė organizuoti naujus renginius. Renginių organizavimo ir kitos susijusios, papildomos paslaugos galės būti teikiamos keliems tūkstančiams žmonių vienu metu, bus galima organizuoti uždarus ir atvirus vakarus su koncertinėmis programomis. Pagrindinė projekto tikslinė grupė – "LITEXPO" bazėje organizuojamų pramoginių, kultūrinių renginių, mugių lankytojai – užsienio ir vietiniai turistai. Atnaujinta ir išplėtota pramoginio ir laisvalaikio pobūdžio renginių organizavimo infrastruktūra, naujas turistų traukos centras Vilniaus mieste prisidės pritraukiant didesnius turistų srautus, didinant vidutinę turistų buvimo šalyje trukmę bei iš turizmo gaunamas pajamas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Nacionalinės svarbos turizmo projektai
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-03-V-01
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-03-V-01-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto