Teigiamo Lietuvos ir Lietuvos ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grįžimą

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto pradžia: 2008-02-25         Projekto pabaiga: 2009-08-30
Bendra projekto vertė:
546 575,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
546 575,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
539 895,99 €
Iš jo ES dalis:
546 575,01 €
Iš jo ES dalis:
539 895,99 €

Pastaruosius 15 metų Lietuvos gyventojų skaičius kasmet mažėja (1992 m. sausio 1 d. užregistruota 3 706,3 tūkst., o 2007 m. sausio 1 d. - 3 384,9 tūkst. gyventojų).1990-2006 m. skaičiuojant deklaruotus ir nedeklaruotus išvykimus emigravo apie 447 tūkst. šalies gyventojų (imigravo 87 tūkst. žmonių). 1990 -2006 metų laikotarpiu gyventojų migracijos saldo buvo neigiamas ir sudarė 360 tūkst. gyventojų. Eurostato duomenimis lietuvių emigracijos mastas yra santykinai didžiausias visoje Europos Sąjungoje. Emigracija tampa vis didesnė Lietuvos darbo rinkos problema, kadangi daug kvalifikuotų ir darbo rinkai reikalingų asmenų išvyksta gyventi ir dirbti į užsienį. Be to esant gyventojų senėjimo tendencijai bei sparčiai augant Lietuvos ūkiui, ima stigti darbo jėgos. Viena iš priežasčių, ribojančių emigrantų sugrįžimą, - informacijos apie galimybes ir pokyčius Lietuvos ekonomikoje ir darbo rinkoje trūkumas. Projekto tikslas- skatinti asmenų, išvykusių iš Lietuvos dėl ekonominių priežasčių sugrįžimą ir jų integraciją į darbo rinką, vykdyti ekonominės migracijos prevenciją. Projekto tikslinė grupė - ekonominiai migrantai bei asmenys - potencialūs ekonominiai migrantai. Vykdant projekto veiklas tokias kaip darbo mugė Airijoje, informavimo ir konsultavimo priemonės Airijoje ir JK, bus teikiama aktuali informacija apie Lietuvos ekonominę situaciją, pokyčius darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybes Lietuvoje, skatinami emigravę asmenys grįžti į Lietuvą. Įgyvendinus kitas projekto veiklas, bus rengiamas Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos 2009-2012 m.veiksmų planas, ieškoma naujų būdų ir priemonių ekonominės migracijos reguliavimui. ESF lėšų panaudojimas sudarys galimybę teikti aktualiausią informaciją Lietuvos emigrantams tose šalyse, kur gyvena ir dirba didžiausias skaičius asmenų, išvykusių iš Lietuvos, švelninti neigiamas nuostatas apie ekonominę, socialinę situaciją Lietuvoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-05-V-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-05-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto