Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-09-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Projekto pradžia: 2008-11-01         Projekto pabaiga: 2012-03-15
Bendra projekto vertė:
8 797 074,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
8 797 074,48 €
Projektui išmokėta lėšų:
8 772 225,52 €
Iš jo ES dalis:
8 797 074,48 €
Iš jo ES dalis:
8 772 225,52 €

Vykstant struktūriniams pokyčiams ekonomikoje žemės ūkio veikla, kaimo gyventojams buvusi pagrindine ekonomine veikla, prarado dominuojančią poziciją. Nors Lietuvos gyventojų užimtumas žemės ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2002 metais siekęs 17,8 proc., pastaraisiais metais sumažėjo iki 10,4 proc., šiuo metu Lietuvoje žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų dalis yra per didelė. Šios problemos sprendimui Žemės ūkio ministerija parengė kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimą iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinantį projektą. Informavimas, konsultavimas, mokymas reikalauja didelių investicijų ir Europos socialinio fondo finansinės paramos, kuri duos ilgalaikį ekonominį ir socialinį efektą. Projekto tikslas – didinti kaimiškų vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas, integracijos į darbo rinką galimybes, skatinti ekonominės veiklos įvairinimą kaimo vietovėse. Projekto tikslinės grupės - dirbantieji žemės ūkyje ir kiti kaimo gyventojai. Projekto pridetinė vertė: Vykdant projektą, jo veiklų finansavimui teikiama Europos socialinio fondo finansinė parama leis 11 000 asmenų dalyvauti mokymuose, iš jų 4 700 asmenų mokymo kursuose, kurie suteiks ir patobulins profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias bei įgūdžius. Sėkmingai baigusieji mokymus (įgyti kvalifikacijos ar neformalaus mokymo kursų baigimo pažymėjimai) sudarys ne mažiau 10 000 tikslinės grupės asmenų. Siekiama, kad projekto pabaigoje ne mažiau 40 proc. projekto dalyvių, dalyvavusių mokymuose pakeis savo veiklos pobūdį.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-09-V-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-09-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto