Klaipėdos apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Projekto pradžia: 2009-10-16         Projekto pabaiga: 2011-04-21
Bendra projekto vertė:
34 696,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
29 492,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
29 241,07 €
Iš jo ES dalis:
29 492,01 €
Iš jo ES dalis:
29 241,07 €

2008 metų pradžioje Klaipėdos raj. savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje dirbo 2 darbuotojai. Kadangi projektas yra teikiamas Klaipėdos aps. esančių savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų darbuotojų mokymui, todėl iš viso mūsų apskrityje esančiose savivaldybėse dirba 19 darbuotojų. Jiems reikalingos žinios yra labai specifinės, todėl negalima pilnai užtikrinti mokymo kursų finansavimo dėl jų brangumo. Ši problema yra aktuali ir riboja mokymo programų pasirinkimo galimybę, todėl be ES fondų finansavimo būtų neįmanoma įgyti reikalingų žinių. Vadovaujantis „Mokymo poreikio 2008-2009 metams“ tyrimo rezultatais, atsižvelgiant į savivaldybių kontrolierių žinių lygiui keliamus reikalavimus, išskirta 11 aktualiausių mokymo programų, kurios skirtos projekto tikslinei grupei – Klaipėdos apskrityje esančių savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų darbuotojams. Projekto tikslas – didinti Klaipėdos apskrities savivaldybių kontrolierių kvalifikaciją, žinių lygį ir administracinius gebėjimus. Stiprioji projekto savybė yra ta, kad pagal atrinktas mokymo programas, įgytos žinios padės žymiai geriau ir efektyviau dirbti kontroleės ir audito tarnybose. Programos pasirinktos atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai įstojus į ES, savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų darbuotojams yra keliami dar didesni reikalavimai profesinėje ir bendrųjų gebėjimų srityje. Nuolat susiduriama su specialiųjų, teisinių bei bendrosios kompetencijos žinių stoka. Taip pat vis plačiau pradedama kalbėti apie ES šalių valstybės tarnautojų bendrąją kompetenciją, t.y. apie tokius gebėjimus, kurie būtini kiekvienos šalies tarnautojams, kad jie sėkmingai bendradarbiautų tarpusavyje. Investicijos į Klaipėdos apskrities savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų darbuotojų kvalifikacijos bei kompetencijos tobulinimą, padidins jų administracinius gebėjimus ir patobulins gebėjimus tarnauti visuomenės interesams.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-04-R-31
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-04-R-31-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.