Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas VP1-1.2-SADM-05-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-05-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 2 339 447,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 339 447,14 €
ES lėšų 2 339 447,14 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 2 339 447,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 339 447,14 €
ES lėšų 2 339 447,14 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 2 322 125,63 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 2 322 125,63 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 2 322 125,63 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 2 322 125,63 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.2-SADM-05-V-01-001
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
1 158 480,07 € 1 158 480,07 €
1 158 480,07 €
1 158 480,07 €
1 158 480,07 €
Baigtas įgyvendinti
Jaunimo savanoriška tarnyba
VP1-1.2-SADM-05-V-02-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
1 180 967,07 € 1 180 967,07 €
1 180 967,07 €
1 163 645,56 €
1 163 645,56 €
Baigtas įgyvendinti
Pasitikėk savimi
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Birželio 21 d.