ASISTENTAS-1 VP2-2.2-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.2-ŪM-01-K
Finansuojami projektai 22 Bendra projektų vertė 5 850 795,47 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 095 555,76 €
ES lėšų 4 095 555,76 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 22 Bendra projektų vertė 5 850 795,47 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 095 555,76 €
ES lėšų 4 095 555,76 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 3 746 160,63 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 3 746 160,63 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 3 746 160,35 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 3 746 160,35 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-027
Lietuvos verslo konfederacija
269 797,27 € 188 858,03 €
188 858,03 €
187 828,33 €
187 828,33 €
Baigtas įgyvendinti
Verslo įmonių gyvybingumo ir konkurencingumo didinimas
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-028
Lietuvos verslo konfederacija
269 826,81 € 188 878,59 €
188 878,59 €
188 448,15 €
188 448,15 €
Baigtas įgyvendinti
Verslo įmonių konkurencingumo didinimas vietinėje bei užsienio rinkose
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-029
Lietuvos verslo konfederacija
314 741,37 € 220 318,87 €
220 318,87 €
218 547,8 €
218 547,8 €
Baigtas įgyvendinti
Naujųjų technologijų ir žinių eksportas: Europos sąjungos teikiama parama, galimybės ir rinkos
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-017
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
222 756,02 € 155 929,1 €
155 929,1 €
148 119,96 €
148 119,96 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos narių veiklos plėtra ir konkurencingumo didinimas užsienio rinkose
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-022
Lietuvos verslo konfederacija
385 340,59 € 269 738,18 €
269 738,18 €
268 594,09 €
268 594,09 €
Baigtas įgyvendinti
Paslaugų sektoriaus eksporto skatinimas
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-023
Lietuvos verslo konfederacija
401 720,63 € 281 204,53 €
281 204,53 €
277 949,8 €
277 949,8 €
Baigtas įgyvendinti
Eksporto skatinimas tikslinėse rinkose
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-001
Asociacija "INFOBALT"
307 420,62 € 215 194,31 €
215 194,31 €
194 086,62 €
194 086,62 €
Baigtas įgyvendinti
"InfoIRT: INFOBALT paslaugų verslui plėtra ir prieinamumo didinimas" (toliau - InfoIRT)
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-015
Lietuvos spaustuvininkų asociacija
352 440,92 € 246 708,76 €
246 708,76 €
227 479,72 €
227 479,72 €
Baigtas įgyvendinti
Spaudos ir susijusių sektorių eksporto plėtra
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-018
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "LINAVA"
353 076,05 € 247 153,32 €
247 153,32 €
202 360,92 €
202 360,92 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos transporto įmonių eksporto ir verslumo skatinimas
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-020
ASOCIACIJA "INVESTORS' FORUM"
237 971,21 € 166 579,88 €
166 579,88 €
164 600,88 €
164 600,88 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos verslo plėtros galimybių gerinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.