Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VP3-2.4-SADM-03-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.4-SADM-03-V
Finansuojami projektai 67 Bendra projektų vertė 46 890 189,8 €
Skirtas finansavimas Iš viso 46 890 189,8 €
ES lėšų 39 856 661,17 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 67 Bendra projektų vertė 46 890 189,8 €
Skirtas finansavimas Iš viso 46 890 189,8 €
ES lėšų 39 856 661,17 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 45 937 656,08 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 39 047 007,51 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 45 937 656,06 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 39 047 007,36 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.4-SADM-03-V-12-001
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis"
700 692,52 € 700 692,52 €
595 588,64 €
697 216,67 €
592 634,17 €
Baigtas įgyvendinti
ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE
VP3-2.4-SADM-03-V-11-001
VšĮ "Ežerėlio slaugos namai"
728 394,35 € 728 394,35 €
619 135,19 €
725 151,03 €
616 378,37 €
Baigtas įgyvendinti
Ežerėlio slaugos namų modernizavimas ir išplėtimas
VP3-2.4-SADM-03-V-10-001
Viešoji įstaiga "Vilties erdvė"
602 813,66 € 602 813,66 €
512 391,61 €
602 813,66 €
512 391,61 €
Baigtas įgyvendinti
Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ Gyvenimo namų modernizavimas, pritaikant aplinką proto negalios asmenims su sunkia negalia
VP3-2.4-SADM-03-V-08-002
Zarasų rajono savivaldybės administracija
479 723,66 € 479 723,66 €
407 765,11 €
477 723,7 €
406 065,14 €
Baigtas įgyvendinti
Salako bendruomenės centro stacionarių globos namų Zarasų rajone infrastruktūros modernizavimas
VP3-2.4-SADM-03-V-07-002
Kelmės rajono savivaldybės administracija
1 094 186,49 € 1 094 186,49 €
930 058,51 €
1 092 798,42 €
928 878,63 €
Baigtas įgyvendinti
Grupinio gyvenimo namai asmenims su negalia
VP3-2.4-SADM-03-V-08-001
Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai
495 055,32 € 495 055,32 €
420 797,02 €
492 238,13 €
418 402,41 €
Baigtas įgyvendinti
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namuose
VP3-2.4-SADM-03-V-06-007
Viešoji įstaiga "Betzatos bendruomenė"
479 610,62 € 479 610,62 €
407 669,03 €
479 609,66 €
407 668,21 €
Baigtas įgyvendinti
"Betzatos bendruomenės" Gyvenimo namai
VP3-2.4-SADM-03-V-05-003
Viešoji įstaiga Ylakių globos namai
722 475,2 € 722 475,2 €
614 103,92 €
720 760,19 €
612 646,16 €
Baigtas įgyvendinti
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VšĮ Ylakių globos namuose
VP3-2.4-SADM-03-V-05-005
Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras
800 592,46 € 800 592,46 €
680 503,59 €
800 592,39 €
680 503,53 €
Baigtas įgyvendinti
VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas
VP3-2.4-SADM-03-V-06-002
Raseinių vaikų globos namai
1 492 453,31 € 1 492 453,31 €
1 268 585,31 €
1 485 985,4 €
1 263 087,59 €
Baigtas įgyvendinti
Raseinių vaikų globos namų statyba
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Birželio 21 d.