Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas VP3-2.2-ŠMM-06-R

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-06-R
Finansuojami projektai 138 Bendra projektų vertė 27 080 136 €
Skirtas finansavimas Iš viso 22 876 575,27 €
ES lėšų 22 876 575,27 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 138 Bendra projektų vertė 27 080 136 €
Skirtas finansavimas Iš viso 22 876 575,27 €
ES lėšų 22 876 575,27 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 21 576 405,6 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 21 576 405,6 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 21 583 012,51 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 21 583 012,51 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-020
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
34 703,84 € 29 498,27 €
29 498,27 €
28 285,48 €
28 285,48 €
Baigtas įgyvendinti
Kėdainių mokyklos-darželio "Vaikystė" pastato modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-015
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
75 863,16 € 64 483,69 €
64 483,69 €
59 607,22 €
59 607,22 €
Baigtas įgyvendinti
Panevėžio lopšelio-darželio "Pušynėlis", Alyvų g. 31A, Panevėžys, modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-016
Panevėžio rajono Pažagienių mokykla-darželis
17 282,9 € 14 690,46 €
14 690,46 €
14 595,1 €
14 595,1 €
Baigtas įgyvendinti
"Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas"
VP3-2.2-ŠMM-06-R-91-011
Zarasų rajono savivaldybės administracija
58 816,9 € 49 994,37 €
49 994,37 €
49 435,89 €
49 435,89 €
Baigtas įgyvendinti
Dusetų K. Būgos gimnazijos patalpų dalies pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms
VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-015
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
96 851,31 € 82 323,61 €
82 323,61 €
82 234,51 €
82 234,51 €
Baigtas įgyvendinti
Pakruojo vaikų lopšelio-darželio "Saulutė" modernizavimas (I etapas)
VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-009
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
194 062,8 € 164 953,37 €
164 953,37 €
162 243,94 €
162 243,94 €
Baigtas įgyvendinti
Kazlų Rūdos pradinės mokyklos modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-014
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
117 047,84 € 99 490,66 €
99 490,66 €
98 753,94 €
98 753,94 €
Baigtas įgyvendinti
Ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas"
VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-013
Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelis-darželis
174 363,68 € 148 209,13 €
148 209,13 €
146 987,29 €
146 987,29 €
Baigtas įgyvendinti
Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas
VP3-2.2-ŠMM-06-R-01-034
Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"
65 919,72 € 56 031,77 €
56 031,77 €
55 475,06 €
55 475,06 €
Baigtas įgyvendinti
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ rekonstravimas ir modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-008
Marijampolės savivaldybės administracija
85 611,51 € 68 422,57 €
68 422,57 €
67 944,89 €
67 944,89 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės miesto lopšelio - darželio „Rūta“ modernizavimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.