Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra VP2-4.2-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-4.2-ŪM-01-K
Finansuojami projektai 14 Bendra projektų vertė 54 125 991 €
Skirtas finansavimas Iš viso 18 553 172,48 €
ES lėšų 18 553 172,48 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 14 Bendra projektų vertė 54 125 991 €
Skirtas finansavimas Iš viso 18 553 172,48 €
ES lėšų 18 553 172,48 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 15 931 881,48 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 15 931 881,48 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 15 931 881,45 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 15 931 881,45 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-001
AB "Energijos skirstymo operatorius"
5 152 483,82 € 2 060 993,53 €
2 060 993,53 €
2 031 701,96 €
2 031 701,96 €
Baigtas įgyvendinti
„AB LESTO komplektinių transformatorinių keitimas stulpinėmis transformatorinėmis“
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-002
AB "Energijos skirstymo operatorius"
3 915 797,86 € 1 566 319,14 €
1 566 319,14 €
1 203 212,34 €
1 203 212,34 €
Baigtas įgyvendinti
AB LESTO orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-003
AB "Energijos skirstymo operatorius"
7 508 405,86 € 2 732 894,46 €
2 732 894,46 €
2 731 499,8 €
2 731 499,8 €
Baigtas įgyvendinti
„AB LESTO transformatorių pastočių modernizavimas“
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-004
AB "Energijos skirstymo operatorius"
2 518 653,56 € 1 007 461,19 €
1 007 461,19 €
957 132,8 €
957 132,8 €
Baigtas įgyvendinti
"AB LESTO elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra sodininkų bendrijose"
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-005
Akcinė bendrovė "Achema"
1 891 827,21 € 756 730,89 €
756 730,89 €
756 730,78 €
756 730,78 €
Baigtas įgyvendinti
AB "Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas (II etapas)
VP2-4.2-ŪM-01-K-03-003
Akcinė bendrovė "Achema"
2 283 807,06 € 913 522,65 €
913 522,65 €
912 588,18 €
912 588,18 €
Baigtas įgyvendinti
AB "Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas
VP2-4.2-ŪM-01-K-03-001
AB "Energijos skirstymo operatorius"
502 788,17 € 201 115,04 €
201 115,04 €
191 130,83 €
191 130,83 €
Baigtas įgyvendinti
AB LESTO elektros skirstomojo tinklo plėtra - kaimo sodybų elektrifikavimas
VP2-4.2-ŪM-01-K-03-002
AB "Energijos skirstymo operatorius"
6 455 241,6 € 2 582 096,64 €
2 582 096,64 €
2 445 672,37 €
2 445 672,37 €
Baigtas įgyvendinti
AB LESTO elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra sodininkų bendrijose
VP2-4.2-ŪM-01-K-02-001
AB "Energijos skirstymo operatorius"
1 237 793,39 € 495 117,3 €
495 117,3 €
419 521,78 €
419 521,78 €
Baigtas įgyvendinti
AB LESTO skirstomojo tinklo plėtra
VP2-4.2-ŪM-01-K-01-004
AB "Energijos skirstymo operatorius"
12 563 355,91 € 2 198 587,23 €
2 198 587,23 €
2 125 706,33 €
2 125 706,33 €
Baigtas įgyvendinti
Akcinės bendrovės „VST“ skirstomųjų tinklų modernizavimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.