Inogeb LT-1 VP2-1.4-ŪM-03-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-03-K
Finansuojami projektai 14 Bendra projektų vertė 6 746 423,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 401 289 €
ES lėšų 6 401 289 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 14 Bendra projektų vertė 6 746 423,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 401 289 €
ES lėšų 6 401 289 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 6 169 705 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 6 169 705 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 6 169 697,41 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 6 169 697,41 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.4-ŪM-03-K-01-012
Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas
404 052,65 € 378 403,25 €
378 403,25 €
362 145,73 €
362 145,73 €
Baigtas įgyvendinti
MTTP veiklų IRT sektoriuje aktyvinimas ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas
VP2-1.4-ŪM-03-K-01-013
VšĮ "Kaunas IN"
508 370,89 € 472 710,84 €
472 710,84 €
416 097,48 €
416 097,48 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno miesto inovacijų sistemos stiprinimas plėtojant verslo, mokslo ir savivaldos bendradarbiavimą bei tobulinant žinių ir technologijų sklaidos terpę (InoKaunas)
VP2-1.4-ŪM-03-K-01-014
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS
530 729,55 € 496 524,56 €
496 524,56 €
488 646,5 €
488 646,5 €
Baigtas įgyvendinti
ŠMTP paslaugų sistema inovacijoms ir technologijoms remti
VP2-1.4-ŪM-03-K-01-005
Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS
171 015,7 € 156 607,97 €
156 607,97 €
139 846,65 €
139 846,65 €
Baigtas įgyvendinti
Stipri inovacijų ekosistema - verslo konkurencinio pranašumo garantas (SIEK)
VP2-1.4-ŪM-03-K-01-006
Viešoji įstaiga "Saulėtekio slėnis"
450 977,47 € 418 440,69 €
418 440,69 €
415 776,2 €
415 776,2 €
Baigtas įgyvendinti
Technologijų perdavimo centro plėtros 2-as etapas (toliau - TPC2)
VP2-1.4-ŪM-03-K-01-019
Viešoji įstaiga "Mokslininkų sąjungos institutas"
528 677,59 € 506 752,84 €
506 752,84 €
490 408,27 €
490 408,27 €
Baigtas įgyvendinti
Mokslas verslui ir visuomenei
VP2-1.4-ŪM-03-K-01-016
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS
536 855,6 € 522 481,17 €
522 481,17 €
519 927,91 €
519 927,91 €
Baigtas įgyvendinti
Inovatyvaus verslo idėjų turnyras
VP2-1.4-ŪM-03-K-01-015
Viešoji įstaiga Kauno mokslo ir technologijų parkas
317 420,06 € 306 794,19 €
306 794,19 €
304 398,02 €
304 398,02 €
Baigtas įgyvendinti
Jaunųjų verslininkų kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymo erdvė (akronimas - JUVENE)
VP2-1.4-ŪM-03-K-01-017
Viešoji įstaiga Kauno mokslo ir technologijų parkas
395 185,65 € 380 813,8 €
380 813,8 €
369 299,72 €
369 299,72 €
Baigtas įgyvendinti
Erdvė žinių ir inovacijų sklaidai
VP2-1.4-ŪM-03-K-01-022
Viešoji įstaiga Kauno mokslo ir technologijų parkas
555 293,96 € 521 544,22 €
521 544,22 €
521 434,47 €
521 434,47 €
Baigtas įgyvendinti
Kalbos, semantinių, verslo modeliavimo technologijų inovacijų žinių teminis tinklas verslo aplinkos gerinimui
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.