Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai VP3-3.4-ŪM-02-K

Viskas apie priemonę
VP3-3.4-ŪM-02-K
Finansuojami projektai 51 Bendra projektų vertė 216 171 318,46 €
Skirtas finansavimas Iš viso 84 400 987,64 €
ES lėšų 84 293 441,01 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 51 Bendra projektų vertė 216 171 318,46 €
Skirtas finansavimas Iš viso 84 400 987,64 €
ES lėšų 84 293 441,01 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 83 309 178,91 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 83 201 632,28 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 83 309 158,17 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 83 106 235,21 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-021
Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmergės šiluma"
1 912 851,31 € 956 425,51 €
956 425,51 €
956 425,51 €
956 425,51 €
Baigtas įgyvendinti
Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g. 17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-012
Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių šilumos tinklai"
810 936,05 € 405 468,03 €
405 468,03 €
405 468,03 €
405 468,03 €
Baigtas įgyvendinti
Ariogalos m. katilinės rekonstrukcija pastatant 3 MW biokuro katilą
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-006
Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet"
3 649 212,23 € 1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „ORION GLOBAL PET“ TERMOALYVOS KATILINĖS ĮRENGIMAS
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-013
Uždaroji akcinė bendrovė "AKMENĖS ENERGIJA"
1 042 632,07 € 521 316,03 €
521 316,03 €
521 171,22 €
521 171,22 €
Baigtas įgyvendinti
Biokuro katilinės Ventos g. 26 A, Ventoje, Akmenės rajone statyba
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-017
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkaviškio šilumos tinklai"
1 348 737,84 € 674 368,92 €
674 368,92 €
674 368,92 €
674 368,92 €
Baigtas įgyvendinti
Vilkaviškio katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-018
Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
3 589 209,34 € 1 737 720,11 €
1 630 173,48 €
1 737 720,11 €
1 630 173,48 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-019
Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
3 584 980,31 € 1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
1 737 717,28 €
1 737 717,28 €
Baigtas įgyvendinti
Druskininkų katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-027
Uždaroji akcinė bendrovė Trakų šilumos tinklai
499 594,53 € 249 797,27 €
249 797,27 €
249 428 €
249 428 €
Baigtas įgyvendinti
Senųjų Trakų katilinės modernizavimas pakeičiant gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus į biokurą naudojančius katilus
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-009
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio šiluma"
2 099 745,13 € 1 049 872,56 €
1 049 872,56 €
1 049 872,56 €
1 049 872,56 €
Baigtas įgyvendinti
Radviliškio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuro katilą bei kogeneracinį įrenginį
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-020
Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos šilumos tinklai"
2 309 719,65 € 1 154 859,82 €
1 154 859,82 €
1 154 859,82 €
1 154 859,82 €
Baigtas įgyvendinti
Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.