Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra Palangos reabilitacijos ligoninėje

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-09-30
Prašoma lėšų suma:
662 401,53 €
Skirtas finansavimas
652 058,12 €
Iš jo ES dalis:
565 509,42 €

Lietuvoje profesinės reabilitacijos paslaugos (toliau – PR) nevisiškai atitinka neįgaliųjų poreikius: yra sunkiai prieinamos, neužtikrinama jų kokybė. Šią problemą daugiausia sąlygoja nepakankama PR infrastruktūra: neįgaliesiems nepritaikytos mokymo vietos, paslaugų teikimo vietos yra geografiškai nutolusios ir pan. Dėl šios priežasties neįgalieji lieka viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės dalių – apsunkinama jų socialinė ir darbinė integracija, mažėja savęs vertinimas, didėja atskirtis, o dėl negebėjimo palaikyti aukštesnį gyvenimo lygį būtent šie asmenys atsiduria ties skurdo riba. Nukenčia ir neįgaliuosius prižiūrintys asmenys – jie renkasi darbą nepilną dieną, ilgesnį laiką prižiūri neįgalųjį. Sprendžiant minėtas problemas, tikslinga Palangos reabilitacijos ligoninėje praplėsti neįgaliųjų PR veiklą, tuomet įstaiga galėtų aptarnauti žymiai daugiau neįgaliųjų (ypač turinčių judėjimo negalią) iš visos Lietuvos. Jiems būtų teikiamos aktualios ir jų poreikius atitinkančios paslaugos. Tam būtina atlitki dalies patalpų rekonstrukciją ir įrengti patalpas, kurios sudarytų sąlygas kokybiškų ir prieinamų PR paslaugų teikimui. Įgyvendinus tokį projektą, sumažėtų neįgaliųjų asmenų socialinė atskirtis, neįgalieji galėtų efektyviau įsitraukti į visuomenę ir darbo rinką, pagerėtų ir jų ekonominė padėtis, savęs vertinimas. Kartu naudos turėtų neįgaliuosius prižiūrintys asmenys – jie galėtų grįžti prie įprastinio gyvenimo tempo. Projektas naudingas ir šaliai – sumažėtų gyventojų, atsidūrusių ties skurdo riba, skaičius, sumažėtų finansiniai įsipareigojimai tokių asmenų išlaikymui, padidėtų surenkamų mokesčių apimtis dėl sėkmingai įsidarbinusių neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos kursą. Be ES paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendintas dėl lėšų stokos (būtų diegiama ne visą paslaugų ciklą apimanti sistema, dėl ko projektas netektų kompleksiškumo ir negalėtų užtikrinti svaresnio ilgalaikio teigiamo poveikio).

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-02-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-02-V-02-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-08-21
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-08-21
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Palangos miesto

<< Grįžti į paieškos formą