Alternatyvaus ugdymo paslaugų turizmas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "Vaikystės sodas"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
12 714,03 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

UAB "Vaikystės sodas" yra ypatingas darželis, kuriame įdiegta autorinė Kontekstinio ugdymo programa. Pastaroji ugdymo programa sudaro galimybes vaikams pažinti visuomenę, jos pokyčius, tobulėti kartu su aplinkiniais. Programa parengta remiantis 3 ugdymo programomis: Tarptautinio bakalaureato programa, Reggio Emilios ugdymo programa bei Švedijos nacionalinė ugdymo programa. Projekto tikslas - pristatyti šią unikalią mokymo programą tarptautinėse parodose, siekiant pritraukti užsienyje gyvenančius ir gimusius lietuvių kilmės vaikus pasimokyti Lietuvoje pagal "Vaikystės sodas" įdiegtą programą. Projekto metu būtų skatinamas ikimokyklinio švietimo turizmas, sudarantis sąlygas vaikams mokytis ir augti įvairiapusėje aplinkoje. Užsienyje gyvenančių vaikų pritraukimas į UAB "Vaikystės sodas"(įmonės teikiamų paslaugų eksportas) padės plėsti veiklą (sudaryti naujas vaikų grupes) ir padidinti jos pelningumą. Ikimokyklinio amžiaus vaikai iš užsienio atvyks kartu su lydinčiais asmenimis (tėvais, seneliais, globėjais ir kt.). Pastarieji vaiko mokymosi laikotarpiu (vasaros metu, žiemos atostogų ar kt.) gyvens Lietuvoje ir taip prisidės prie Lietuvos vartojimo rinkos skatinimo (naudojimasis apgyvendinimo, sveikatingumo, grožio, maitinimo ir kt. paslaugomis). Vaikams dalyvaujant UAB „Vaikystės sodas“ ugdymo veiklose, lydintieji asmenys galės lankytis šalies kurortuose, lankytinose vietose bei naudosis vietinėmis turizmo paslaugomis. Visa tai prisidės prie turizmo plėtros Lietuvoje, padės sukurti daugiau darbo vietų bei surinkti daugiau mokesčių. Dėmesys iš užsienio UAB „Vaikystės sodas“ teikiamomis alternatyvaus ugdymo paslaugomis tikėtina pagyvins šio ugdymo paklausą ir šalies viduje. Be visa ko, ikimokyklinio ugdymo paslaugų eksportas padės diversifikuoti Lietuvos eksporto produkciją ir sumažinti riziką bei išlaikyti ir sustiprinti Lietuvos eksporto pozicijas.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Naujos galimybės
Kvietimo numerisVP2-2.1-ŪM-04-K-05
Paraiškos kodasVP2-2.1-ŪM-04-K-05-095
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2014-08-06
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2014-08-06
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2014-08-26
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą