UAB Žvėryno natūralios medicinos centro produktyvumo didinimas- atvykstamojo medicininio turizmo plėtra

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB Žvėryno natūralios medicinos centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
6 209,4 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Medicinos turizmas yra viena sparčiausiai besivystančių specializuoto turizmo rūšių, esanti svarbi ekonominiu ir socialiniu aspektu. Medicinos turizmas – svarbi Lietuvos paslaugų eksporto dalis, kurianti darbo vietas, uz?tikrinanti kvalifikuotų specialistų uz?imtumą ir maz?inanti turizmo paslaugų sezonis?kumą. Nacionalinėje turizmo plėtros 2010-2013 m. programoje medicinis turizmas priskiriamas prie prioritetinių plėtros sričių. Projekto tikslas - didinti medicininio turizmo paslaugų eksportą, konkurencingų med. turizmo paslaugų plėtrą, ieškoti naujų užsienio partnerių ir potencialių pacientų Rusijoje, siekiant padidinti medicinių paslaugų pardavimus Projekto pareiškėjo medicinos centre ir prisidėti prie atvykstamojo medicininio turizmo srautų Lietuvoje didinimo.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Naujos galimybės
Kvietimo numerisVP2-2.1-ŪM-04-K-05
Paraiškos kodasVP2-2.1-ŪM-04-K-05-094
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2014-07-09
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2014-07-09
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą