ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-18
Prašoma lėšų suma:
684 138,96 €
Skirtas finansavimas
700 692,52 €
Iš jo ES dalis:
595 588,64 €

Projekto tikslas: teikti aukštos kokybės ilgalaikės socialinės globos paslaugas neįgaliems asmenims. Projektui įgyvendinti reikalinga pritaikyti 948,45 kv. m patalpas, esančias Debreceno g. 48, Klaipėdoje, neįgaliųjų poreikiams: sutvarkyti pastato išorines sienas, langus bei duris, perplanuoti vidines patalpas, įrengti pandusus, liiftą, renovuoti pastato vidaus inžinierinius tinklus (šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų, elektros instaliacijos, nutiesti naujus telefoninio, internetinio ryšio tinklus), įrengti aikštelę automobiliams. Viduje atlikti patalpų pritaikymą, sudarant sąlygas teikti kokybiškas ilgalaikės socialinės globos paslaugas 30 suaugusių proto negalią, ir sunkią kompleksinę negalią turinčių asmenų. Planuojama 5 vietas skirti trumpalaikės globos teikimui. Planuojama įrengti 13 dviviečių ir 4 vienviečius gyvenamuosius kambarius su tualetais ir dušu (trapu), vieną vonios kambarį (su keltuvu) sunkią negalią turintiems asmenims. Taip pat planuojama įrengti patalpas dienos užimtumui organizuoti, mini virtuvės patalpas su valgomuoju, technines patalpas, pagal galimybę - vieną didesnę patalpą, užimtumui, renginiams, taip pat patalpas personalui. Pritaikyta neįgaliesiems aplinka užtikrins paslaugų prieinamumą asmenims su sunkia kompleksine negalia. Pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė, paslaugos bus teikiamos didesniam neįgaliųjų skaičiui. Atitinkamai didesniam skaičiui darbingų neįgaliųjų šeimos narių bus sudaryta galimybė sugrįžti į darbo rinką.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-03-V-12
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-03-V-12-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-21
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-10-21
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą