Jaunimo savanoriška tarnyba

Paramos priemonė
VP1-1.2-SADM-05-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-09-19
Prašoma lėšų suma:
1 158 480,07 €
Skirtas finansavimas
1 158 480,07 €
Iš jo ES dalis:
1 158 480,07 €

ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos savanorių tarnybos modelis yra naudinga galimybė jauniems žmonėms įgyti patirties savanoriaujant įvairaus profilio nevyriausybinėse organizacijose, įstaigose, institucijose. Remiantis šiuo modeliu siekiama sukurti ir įgyvendinti jaunimo savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje: akredituoti savanorius priimančias organizacijas; organizuoti mokymus ir teikti individualias konsultacijas savanorius priimančių organizacijų atstovams, kuruojantiems jaunimo savanorišką veiklą; teikti mentorystės paslaugas savanorius priimančioms organizacijoms; organizuoti mokymus savanorišką veiklą vykdantiems jauniems žmonėms, teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas jiems; įgyvendinti jaunų žmonių vykdant savanorišką veiklą įgytų kompetencijų į(si)vertinimą. Nedidelė jaunų žmonių, ypač tų, kurie nesimoko ir nedirba, dalis įsitraukia į savanorišką veiklą. JRD 2011–2012 m. atliktų tyrimų savivaldybėse duomenimis 47,2 proc. apklaustų jaunuolių niekada nedalyvavo savanoriškoje veikloje. Įgyvendinant projektą bus skatinama jaunimo savanoriška veikla - pasitelkiama reklama per radiją, informaciniai ir motyvaciniai renginiai bei video filmai. Projekte dalyvaujantys jauni žmonės vykdys savanorišką veiklą pagal veiklos sritį ir pobūdį pasirinktoje akredituotoje savanorį priimančioje organizacijoje savo arba kitoje gyvenamojoje teritorijoje. Jie savanoriaus ne mažiau kaip 20 val. per savaitę ir truktų iki 3 ar iki 6 mėnesių.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas
Kvietimo numerisVP1-1.2-SADM-05-V-01
Paraiškos kodasVP1-1.2-SADM-05-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-08-19
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-08-19
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą