Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ Gyvenimo namų modernizavimas, pritaikant aplinką proto negalios asmenims su sunkia negalia

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Vilties erdvė"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-06-07
Prašoma lėšų suma:
531 102,29 €
Skirtas finansavimas
602 813,66 €
Iš jo ES dalis:
512 391,61 €

Projekto tikslas - stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje, užtikrinant neįgaliesiems aukštą teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir saugią aplinką, gerinant ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų prieinamumą sunkios kompleksinės negalios asmenims. Tikslinė grupė - suaugę asmenys su proto ir kompleksine negalia, kuriems nustatytas 0 - 40 proc. darbingumo lygis (sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis). Įgyvendinus projektą ir pritaikius statinius bei teritoriją žmonių su negalia reikmėms, VšĮ „Vilties erdvė“ padidins vietų paslaugos gavėjams skaičių iki 30. Pritaikyta aplinka užtikrins paslaugų prieinamumą asmenims su sunkia kompleksine negalia. Pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė, paslaugos bus teikiamos didesniam neįgaliųjų skaičiuI. Įstaiga galės ruoštis licencijavimui. Atitinkamai didesniam skaičiui darbingų neįgaliųjų šeimos narių bus sudaryta galimybė sugrįžti į darbo rinką. 2006 m. Sveikatos priežiūros įstaigų apytikriais duomenimis Mažeikių r. gyvena 407 suaugę asmenys su proto negalia. 18 vietų Grupinio gyvenimo namai teikia ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas 16 proto negalios asmenų, 6 iš jų nustatyta sunki negalia. 2 vietos yra skirtos trumpalaikei priežiūrai. Poreikis ilgalaikei socialinei globai, ypač asmenims su sunkia negalia, didėja, tačiau Gyvenimo namuose laisvų vietų nebėra. Kadangi Gyvenimo namų fizinė aplinka nėra pritaikyta sunkios kompleksinės negalios asmenims, siekiant užtikrinti ilgalaikės socialinės globos paslaugų kokybę, plėtrą bei prieinamumą ir sunkios kompleksinės negalios asmenims, tikslinga tame pačiame žemės sklype, (valstybinės žemės sklypo unikalus Nr.6130-0021--0171) pastatyti I aukšto nedidelį pastatą su sunkios negalios asmenims pritaikyta fizine aplinka, atlikti esamo pastato paprastą remontą bei aprūpinti Įstaigą reikiama įranga. Be ES paramos Įstaiga finansinių galimybių tam neturi.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-03-V-10
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-03-V-10-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-02-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-03-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.

<< Grįžti į paieškos formą