Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namuose

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-02-14
Prašoma lėšų suma:
495 055,32 €
Skirtas finansavimas
495 055,32 €
Iš jo ES dalis:
420 797,02 €

Skuodo rajone 2012 m. 79 vaikai buvo likę be tėvų globos, iš jų 32 gyvena Barstyčių vaikų globos namuose (projekto tikslinė grupė), kurie yra didžiausi vaikų globos namai Skuodo rajone. Barstyčių vaikų globos namai siekia užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir saugią aplinką globos namuose gyvenantiems vaikams, tačiau globos namų pastato būklė nesudaro sąlygų teikti kokybiškas socialines paslaugas. 1987 m. statytas pastatas nebeatitinka Lietuvos higienos normų reikalavimų, skirtų vaikų socialinės globos įstaigoms. Pastato fasadas yra neapšiltintas, stogas – kiauras, medinės durys – nesandarios,todėl vanduo ir šaltis patenka į gyvenamas patalpas, pelyja sienos, viršutiniame aukšte gyvenantiems vaikams žiema būna šalta, laikosi tik 15 laipsnių temperatūra. Pastato vidaus apdaila yra nusidėvėjusi. Pastatas nėra pritaikytas gyventi šeimynomis, nėra atskirų dušų ir tualetų mergaitėms ir berniukams. Pastato inžineriniai tinklai yra pasenę, dalis nebeatitinka priešgaisrinių reikalavimų. Projekto tikslas – gerinti stacionarių socialinių paslaugų kokybę, likusiems be tėvų globos vaikams Skuodo rajone. Projekto metu bus atliekamas Barstyčių vaikų globos namų pastato, eančio Salantų g. 7, Barstyčiai, unikalus Nr.: 7598-7008-3010, rekonstravimas, kurio metu bus rekonstruojamas bei apšiltinamas stogas, tvarkomi inžineriniai tinklai, vykdomas vidaus patalpų remontas. Bus įrengtas pandusas. Projekto metu nėra numatyta įsigyti įrangos bei baldų, kadangi globos namai jau yra jais apsirūpinę. Esant poreikiui įstaiga turi galimybę papildomus baldus ir (arba) įrangą įsigyti iš gaunamų labdaros lėšų. Įgyvendinus projektą, vietų skaičius globos namuose nesikeis. Įgyvendinus projektą pagerės vaikų gyvenimo sąlygos ir globos namų teikiamų paslaugų kokybė, pastato infrastruktūra bus apsaugota nuo irimo, globos namai galės prasitęsti higienos pasą ir toliaus tęsti savo veiklą. Pareiškėjas neturi pakankamai lėšų, jog projekte numatomas veiklas įgyvendinintų be ES SF paramos.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-03-V-08
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-03-V-08-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-21
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Skuodo raj.

<< Grįžti į paieškos formą