Grupinio gyvenimo namai asmenims su negalia

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Kelmės viltis"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-02-14
Prašoma lėšų suma:
804 559,2 €
Skirtas finansavimas
1 094 186,49 €
Iš jo ES dalis:
930 058,51 €

Kelmės rajono savivaldybėje nėra pakankamai globos įstaigų galinčių priimti asmenis su sutrikusiu intelektu ir kompleksine negalia, o esamose globos įstaigose nėra užtikrinamas kokybiškas socialinių paslaugų teikimas, nesudaromos sąlygos gyventi visuomeninį gyvenimą tiek neįgaliems asmenims, tiek jų šeimos nariams ir globėjams dėl neįgaliesiams reikalingos nuolatinės priežiūros. Projekto tiksinė grupė – sutrikusio intelekto ir kompleksinės negalios asmenys, kuriems ilgalaikės socialinės globos paslaugas šiuo metu Kelmės rajone gali suteikti tik 1 globos įstaiga. Atsižvelgiant į šią ir kitas išvardintas problemas, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kelmės viltis“ siekia išplėsti Kelmės rajono savivaldybėje socialinių paslaugų infrastruktūrą, pagerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, todėl rengia projektą, kuriame numatoma vykdyti dvi veiklas: naujo pastato statyba Kelmės rajono savivaldybės Paprūdžių k. ir įrangos, įrenginių ir kt. turto įsigijimas. Naujo pastato statyba yra būtina, nes nėra kitų patalpų, kuriose būtų galima teikti aukštos kokybės socialinės globos paslaugas ir apgyvendinti 20 asmenų. Yra planuojama pastatyti šiuolaikišką, ekologišką, ekonomišką pasyvų pastatą. Vykdant rangos darbus numatoma įsigyti baldus, tikslinę transporto priemonę, kompiuterinę techniką ir kitą įrangą, kurie būtini siekiant užtikrinti geras gyvenimo sąlygas ir gerą paslaugų kokybę grupinio gyvenimo namų gyventojams. Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas ne tik neįgaliesiems, bet ir jų globėjams geriau integruotis į visuomeninį gyvenimą, gyventi pilnavertį gyvenimą. Projektui įgyvendinti reikalinga ES parama, nes tiek pareiškėjas, tiek projekto partneris Kelmės rajono savivaldybės administracija neturi nuosavų lėšų projektui įgyvendinti.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-03-V-07
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-03-V-07-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-05
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-14
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kelmės raj.

<< Grįžti į paieškos formą