Dievo Motinos globos namų įkūrimas Kauno mieste

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Paraiškos būsena: Nutrauktas
Projekto vykdytojas: Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nutraukta 2014-03-13
Prašoma lėšų suma:
796 455,05 €
Skirtas finansavimas
796 455,05 €
Iš jo ES dalis:
676 986,79 €

Projekto tikslas - sukurti naują stacionarių socialinių paslaugų įstaigą senyvo amžiaus asmenims Kauno mieste, kurioje būtų užtikrinta saugi aplinka, aukšta paslaugų kokybė bei įgyvendinti geriausi vyresnio amžiaus asmenų globos namų valdymo principai, pagrįsti krikščioniška sielovada. Dievo Motinos globos namuose bus teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti stacionari pagalba senyvo amžiaus vienuolėms (-iams) ir Kauno bendruomenės žmonėms (tarp jų ir su negalia). Namus aptarnaus ir vienuolijų nariai bei parapijos savanoriai. Projekto reikalingumą ir poreikį pagrindžia šie veiksniai: 1) remiantis Socialinių paslaugų išvystymo 2008 m. normatyvais (2008-05-09 ministro įsakymas Nr.A1-153) 10-iai tūkst. gyventojų turi būti numatyta 10 vietų ilgalaikės socialinės globos įstaigose. Kauno mieste, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. yra 333,74 tūkst. gyventojų, vadinasi, Kaune turėtų būti 333 vietos, o yra tik 174 vietos. 2) Eigulių seniūnijoje, kuriai priklauso Eigulių ir Kalniečių mikrorajonai, ir kurioje kuriami nauji namai, gyvena 48 tūkst. gyventojų, vadinasi reikalingos 48 vietos, kurių iš viso nėra. Paminėtina, kad pirmajame finansavimo etape patvirtinti Šv. Klaros globos namai (papildomos 40 vietų) taip pat nepatenka į Pal. J. Matulaičio parapijos ribas; 3) Vilniaus miesto pensinio amžiaus gyventojai turi beveik dvigubai didesnę galimybę patekti į vyresnių žmonių globos įstaigą nei Kauno miesto gyventojai; 4) pagal SADM įvykdytą Socialinių paslaugų infrastruktūros išvystymo savivaldybėse vertinimą (balais), analizuojant senyvo amžiaus asmenų globos namus, Kauno miestas surenka tik 2 balus, kas yra žemiau šalies vidurkio, (šalies vidurkis yra 5-4 balai). Vadinasi, kelti pagyvenusių asmenų globos namuose teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti kuo geresnes sąlygas ir infrastruktūrą – vienas esminių prioritetų, prie kurio įgyvendinimo prisidės projektas.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-03-V-07
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-03-V-07-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-12
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą