Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ VšĮ „Pajūrio akimirka“ pastato Šventojoje rekonstrukcija ir pritaikymas socialinės globos ir priežiūros paslaugų teikimui

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
810 148,81 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto metu planuojama rekonstruoti Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ patalpas Šventojoje, kuriose veikia VšĮ „Pajūrio Akimirka“. Pastatas senas, neapšiltintas, jame seni baldai ir įranga, nesandarūs langai, durys ir stogas, todėl naudojamas tik šiltuoju metų laiku. Tai ekonomiškai neefektyvu ir neleidžia teikti daugiau kokybiškų socialinių paslaugų tikslinės grupės nariams (sutrikusio intelekto asmenims, jų šeimų nariams, globėjams). Po rekonstrukcijos ir pritaikymo neįgaliųjų poreikiams patalpose bus teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa sutrikusio intelekto asmenims. Bendras rekonstruojamų patalpų plotas 858,16 kv.m. (387,87 kv.m. gyvenamosios, 421,42 kv.m. pagalbinės ir 48,87 kv.m. administracinės patalpos). Bus rekonstruojamos visos patalpos. Šiuo metu socialinių paslaugų centre yra 60 vietų, per 2011 metus jame buvo suteiktos paslaugos 108 asmenims. Po rekonstrukcijos įstaigoje bus 20 stacionarių globos vietų ir 5 vietos laikinai globai. Po rekonstrukcijos ir modernizavimo įstaigoje įrengtuose gyvenamuosiuose kambariuose bus po 1-2 lovas, bus įrengtos ir pritaikytos patalpos, kuriose gyventojai, darbuotojams padedant, arba savarankiškai galės pasigaminti maistą ir pavalgyti. Prie kiekvieno gyvenamojo kambario ar kelių gyvenamųjų kambarių bus įrengtos ir pritaikytos tualeto ir dušo ar vonios patalpos. Bus įrengti užimtumo kambariai, kūrybinės dirbtuvėlės, poilsio ir kultūrinės veiklos kambariai. Atliktas kapitalinis virtuvės patalpos remontas ir įsigyta virtuvei reikalinga įranga ir priemonės, bus įrengtas bendras valgomasis 25 žmonėms. Įgyvendinus projektą, bus galima išplėsti socialinių paslaugų skaičių ir prieinamumą, pagerinti socialinių paslaugų kokybę sutrikusio intelekto asmenims. Projekto įgyvendinimas paskatins sutrikusio intelekto asmenų bei jų šeimos narių/globėjų geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką. Paslaugų naudą gaus ne tik Klaipėdos regiono, bet kitų savivaldybių gyventojai.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-03-V-06
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-03-V-06-001
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2012-10-12
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Palangos miesto

<< Grįžti į paieškos formą