Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-09-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2008-12-05
Prašoma lėšų suma:
8 862 372,57 €
Skirtas finansavimas
8 797 074,48 €
Iš jo ES dalis:
8 797 074,48 €

Vykstant struktūriniams pokyčiams ekonomikoje žemės ūkio veikla, kaimo gyventojams buvusi pagrindine ekonomine veikla, prarado dominuojančią poziciją. Nors Lietuvos gyventojų užimtumas žemės ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 2002 metais siekęs 17,8 proc., pastaraisiais metais sumažėjo iki 10,4 proc., šiuo metu Lietuvoje žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų dalis yra per didelė. Šios problemos sprendimui Žemės ūkio ministerija parengė kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimą iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinantį projektą. Informavimas, konsultavimas, mokymas reikalauja didelių investicijų ir Europos socialinio fondo finansinės paramos, kuri duos ilgalaikį ekonominį ir socialinį efektą. Projekto tikslas – didinti kaimiškų vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas, integracijos į darbo rinką galimybes, skatinti ekonominės veiklos įvairinimą kaimo vietovėse. Projekto tikslinės grupės - dirbantieji žemės ūkyje ir kiti kaimo gyventojai. Projekto pridetinė vertė: Vykdant projektą, jo veiklų finansavimui teikiama Europos socialinio fondo finansinė parama leis 11 000 asmenų dalyvauti mokymuose, iš jų 4 700 asmenų mokymo kursuose, kurie suteiks ir patobulins profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias bei įgūdžius. Sėkmingai baigusieji mokymus (įgyti kvalifikacijos ar neformalaus mokymo kursų baigimo pažymėjimai) sudarys ne mažiau 10 000 tikslinės grupės asmenų. Siekiama, kad projekto pabaigoje ne mažiau 40 proc. projekto dalyvių, dalyvavusių mokymuose pakeis savo veiklos pobūdį.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-09-V-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-09-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-10-08
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2008-10-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą