Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“

Paramos priemonė1
VP4-1.1-FM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2014-06-03         Galioja iki: 2014-06-18        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“

2014 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP4-1.1-FM-01-V-04.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2014 m. birželio 18 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms veiksmų programų administravimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1K‑297, Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780, bei atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. birželio 2 d. raštą Nr. (4.59-2408)-6K-1404403.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Justina Strylienė,

 tel. (8 5) 243 1612, 

faksas (8 5) 251 4401, 

el. paštas j.stryliene@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2014-06-03

Susiję kvietimai