Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-10-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-10-03         Galioja iki: 2013-10-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“

2013 m. spalio 3 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

 

Lietuvos verslo konfederacija

2013 m. spalio 3 d. Lietuvos verslo konfederacijai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. spalio 28 d.

Informaciją teikia: Mantas Jurkaitis, tel. (8-5) 246 1832, el. paštas: mantas.jurkaitis@esf.lt.

 

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“

2013 m. spalio 3 d. Neformaliojo švietimo asociacijai „Jaunimo akademija“ buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Savanorystė – kelias į mano ateitį. Misija įmanoma“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. spalio 28 d.

Informaciją teikia: Diana Naujalė, tel. (8-5) 264 9338, el. paštas: diana.naujale@esf.lt.

 

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

2013 m. spalio 3 d. Šv. Ignaco Lojolos kolegijai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Pažvelk į profesijos pasaulį kitaip“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. spalio 28 d.

Informaciją teikia: Algimantas Kartočius, tel. (8-5) 250 0256, el. paštas: algimantas.kartocius@esf.lt.

 

Viešoji įstaiga Darnaus vystymo projektai

2013 m. spalio 3 d. Viešajai įstaigai Darnaus vystymo projektai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Jaunimo profesinių, socialinių ir verslumo kompetencijų stiprinimas jaunų bedarbių tarpe“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. spalio 28 d.

Informaciją teikia: Rita Raklevičiūtė, tel. (8-5) 250 0266, el. paštas: rita.rakleviciute@esf.lt.

 

Lietuvos Caritas

2013 m. spalio 3 d. Lietuvos Caritui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „ESU! (Savo gyvenimo kalvis)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. spalio 28 d.

Informaciją teikia: Gintautė Medonienė tel. (8-5) 241 3190, el. paštas: gintaute.medoniene@esf.lt.

 

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva­

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1684 ir pakeistu 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu V-885.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR švietimo ir mokslo ministerijaEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-10-03

Susiję kvietimai