Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką ikimokyklinių ugdymo įstaigų modernizavimui

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-06-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-08-12         Galioja iki: 2013-08-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką ikimokyklinių ugdymo įstaigų modernizavimui

2013 m. rugpjūčio 12 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Regiono projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1121, bei Regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, 2007-2013 m. laikotarpio sąrašu Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-61, patvirtintu Šiaulių regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. R-42.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia vyresnysis projektų vadovas Giedrius Lapėnas 
tel. (8 5) 243 16 30 
faksas (8 5) 251 44 01 
el. paštas G.Lapenas@cpva.lt

 Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-08-12

Susiję kvietimai