Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimui ir plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-08-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-06-21         Galioja iki: 2013-08-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimui ir plėtrai

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-08-V „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“.

Paraiškos turi būti pateiktos LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki:

2013 m. rugpjūčio 15 d.

Lietuvos zoologijos sodas, projektas:

„Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui“.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

2013 m. rugpjūčio 15 d

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, projektas:

„Pasirengimas Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus akmenų parko atnaujinimui“

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.4-AM-08-V „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-605 (Žin., 2009, Nr. 125-5399; 2010, Nr. 141-7224; 2012, Nr. 134-6843) bei priemonės valstybės projektų sąrašu Nr. 02, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. D1-182 (Žin., 2011, Nr. 27-1301, Nr. 59-2828, Nr. 121-5735; 2012, Nr. 139-7150; 2013 Nr. 30-1487, Nr. 61-3042), skelbia kvietimą teikti paraiškas.

Informaciją apie paraiškos rengimui keliamus reikalavimus, veiksmų programų priedo atitinkamo prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašymą, Projektų finansavimo sąlygų aprašą, paraiškos formą ir paraiškos pildymo instrukciją bei projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą galite rasti mūsų interneto svetainėje www.apva.lt arba svetainėje www.esparama.lt.

Paraišką teikti adresu:
LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
A. Labdarių g. 3
LT-01120 Vilnius.

Informaciją teikia Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja tel. (8 5) 248 71 22, el. paštas diana.gelzine@apva.ltAplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-06-21

Susiję kvietimai