Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką viešosios energetikos projektui įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP3-3.4-ŪM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-03-13         Galioja iki: 2013-08-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką viešosios energetikos projektui įgyvendinti

Tauragės regiono plėtros taryba 2013 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 51/9S-1 patikslino Tauragės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašą 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-71 pakeisdama Jurbarko rajono savivaldybės administracijos projekto „Skirsnemunės mokyklos pastato energijos efektyvumo gerinimas“ paraiškos pateikimo terminą į 2013 m. rugpjūčio 28 d.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

 

Komunikacijos skyrius:

komunikacija@lvpa.lt

(85) 268 7411Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2013-03-13

Susiję kvietimai