Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas viešosios energetikos projektams įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP3-3.4-ŪM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-03-13         Galioja iki: 2013-05-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas viešosios energetikos projektams įgyvendinti

Kauno regiono plėtros taryba 2013 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 51/2S-10 patikslino Kauno regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašą 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-21 pakeisdama Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos projekto „Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato renovavimas“ paraiškos pateikimo terminą į 2013 m. balandžio 30 d. ir įtraukdama Prienų rajono savivaldybės projektą „Balbieriškio seniūnijos administracinio pastato renovacija“ (paraiškos pateikimo terminas – 2013 m. gegužės 30 d.).  

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

 

Komunikacijos skyrius:

komunikacija@lvpa.lt

(85) 268 7411Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2013-03-13

Susiję kvietimai