Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas viešosios energetikos projektams įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP3-3.4-ŪM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-02-11         Galioja iki: 2013-06-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas viešosios energetikos projektams įgyvendinti

Klaipėdos regiono plėtros taryba 2013 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 51/3S-5 patikslino Klaipėdos regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašą 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-31 įrašydama į jį Kretingos rajono savivaldybės projektą „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos rajono Salantų lopšelis–darželis „Rasa“, kurio paraiškos pateikimo terminas yra 2013 m. vasario 28 d. ir pakeisdama Klaipėdos miesto savivaldybės projekto „Energijos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“ (II etapas) paraiškos pateikimo terminą į 2013 m. birželio 1 d.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

Komunikacijos skyrius:

komunikacija@lvpa.lt

(85) 268 7411Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2013-02-11

Susiję kvietimai