Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką viešosios energetikos projektui įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP3-3.4-ŪM-04-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2012-12-18         Galioja iki: 2013-01-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką viešosios energetikos projektui įgyvendinti

Utenos regiono plėtros taryba 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 51/7S-122 patikslino Utenos regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašą 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-91 įtraukdama Molėtų rajono savivaldybės projektą „Molėtų mieste esančio ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelio–darželio pastato renovacija“.

Paraiškos pateikimo terminas – 2013 m. sausio 10 d.  

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

 

Komunikacijos skyrius:

komunikacija@lvpa.lt

(85) 268 7411Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2012-12-18

Susiję kvietimai