Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.4-SADM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-07-09         Galioja iki: 2012-09-17        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai

2012 m. liepos 09 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams: Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijai bei sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Kelmės viltis“. 

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše VP3-2.4-SADM-03-V-07 nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. rugsėjo 17 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2011 m. gegužės 18 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-245 patvirtintu 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-03-V priemonės „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-321 patvirtintu Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ sąrašu Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-07.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informaciją teikia Socialinės apsaugos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Giedrė Gasiliauskaitė 
tel. (8 5) 263 97 61 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas g.gasiliauskaite@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-07-09

Susiję kvietimai